Wateropslag op de tuin, een update

Door continue ontwikkelingen in het gebied rondom de Voedseltuin zijn de oorspronkelijke plannen voor wateropslag helaas niet meer haalbaar en zijn we op zoek naar alternatieven voor de wateropslag.

De wateropvang zal in ieder geval gekoppeld worden aan de nieuwe containerhome.

We houden jullie op de hoogte van de vorderingen.

Ook zijn er gesprekken gevoerd met de milieudienst, de waterschappen en Water Sensitive Rotterdam over de voorwaarden om het eigen (grijs-)water vanuit de containerhome te reinigen via een helofytenfilter. Omdat het om een gesloten kringloopsysteem gaat en er geen water geloosd wordt op het oppervlaktewater kan een dergelijke oplossing zonder problemen worden toegepast.