Doelstelling

Missie
Voedseltuin Rotterdam komt op voor een gezonde stad.
Dat wil zeggen:

  • vóór een duurzame stedelijke samenleving met gezond voedsel voor iedereen
  • zonder armoede en sociale uitsluiting
  • met mensen die actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en hun omgeving

Visie
Voedseltuin Rotterdam gaat er van uit dat iedere Rotterdammer beschikt over kansen en krachten om bij te dragen aan een gezonde stad. Gezonde voeding, voldoende beweging en je nuttig voelen zien wij als randvoorwaarden voor een gezonde economie en voor een gezonde en goed functionerende Rotterdamse samenleving.

Doelstelling

  • Het produceren van duurzaam geteelde seizoensgroenten voor de Voedselbank en andere projecten.
  • Het bieden van mogelijkheden aan minder zelfredzame Rotterdammers tot een gezonde dagbesteding en/of activering gericht op re-integratie in de maatschappij.
  • Het mobiliseren en stimuleren van Rotterdammers om een bijdrage te leveren aan een Gezonde Stad.