Ons werk

• Voedselproductie tegen armoede
Als voedseltuin produceren onze vrijwilligers jaarlijks gezonde voeding voor honderden Rotterdammers en gezinnen met een (hele) kleine beurs. Omdat het armoedeprobleem in Rotterdam nog steeds groot is en als gevolg van de coronacrisis alleen nog maar duidelijker in beeld is gekomen, blijft voedselproductie voor mensen met een hele kleine beurs één van onze topprioriteiten. Al het voedsel gaat naar mensen met een smalle beurs.

• Tuinieren voor gezondheid
Tuinieren op de tuin draagt bij aan een gezonde leefstijl, participatie en preventie. Dat doen we enerzijds via sociale, educatieve en arbeidsmatige trajecten voor mensen met een WMO indicatie (in samenwerking met Pluspunt Rotterdam) en anderzijds door middel van een educatief aanbod voor een brede groep Rotterdammers (workshops over tuinieren en gezond(er) leven). Daarnaast blijven we samenwerken met zorg-, reintegratie- en welzijnsinstellingen aan meer gezondheid, preventie en participatie van Rotterdammers in een kwetsbare maatschappelijke positie.

 

• Leerwerkpark M4H – eerlijke ontwikkelkansen voor de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt
Het komende jaar zullen we ons leer-en werkaanbod voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt gaan uitbreiden. Dat doen we in samenwerking met Pluspunt Rotterdam. Het doel: persoonlijke ontwikkeling, sociale en maatschappelijke participatie, een hernieuwde (start)kwalificatie en een hogere trede op de participatieladder. Ons Leerwerk-initiatief haalt praktische opdrachten op bij de vele sociale en creatieve ondernemers rondom de tuin en vertaalt deze vervolgens naar een (voor onze vrijwilligers en deelnemers) haalbaar project, activiteit en heldere opdracht. Eenmalig of structureel. Op die manier bouwen we aan een passende, praktijkgerichte leer-werkomgeving voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en een ondersteuningsvraag als gevolg van een combinatie van problemen.

Heb je interesse in tuinieren, communicatie, administratie, of wil je je andere talenten graag inzetten voor dit unieke project in Rotterdam? Meld je dan aan via ons formulier.