Verlening projectsubsidie door Provincie Zuid Holland

We hebben goed nieuws: Provincie Zuid Holland verleent project subsidie, want het project “Van Voedseltuin naar Voedselpark” draagt bij aan het doel ‘Toename recreatie in het groen in Zuid-Holland omdat het project zowel zorgt voor een groter aantal vrijwilligers en bezoekers van het groen in de stad.

Het project behoort tot de categorie groenparticipatie en vrijwilligers zoals genoemd in het Uitvoeringsprogramma Groen 2015

Aan het doel toename van recreatie in het groen wordt bijgedragen door het beheren van een voedseltuin, die omgevormd wordt tot een voedselpark.

 

MLF-Vt_2016-06-13_41