Samenwerking Voedseltuin Rotterdam en Pluspunt Rotterdam

Vanaf 1 december gaat de samenwerking tussen Voedseltuin Rotterdam en Pluspunt Rotterdam een nieuwe fase in. De stichtingen gaan intensief samenwerken om de maatschappelijke participatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te versterken. Op zondag 5 november jl. hebben de bestuurders van de beide stichtingen daartoe een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Samengevat komt de samenwerking erop neer, dat beide partijen blijven doen waar ze goed in zijn. Voedseltuin blijft zorgen voor de productie van duurzame seizoensgroenten voor én door mensen met een kleine beurs, terwijl Pluspunt de eventueel benodigde begeleiding gaat leveren. Andersom hoopt Pluspunt door de samenwerking met Voedseltuin haar activeringsaanbod te verbreden en vergroenen. Beide organisaties geloven in de kracht van maatschappelijke zelforganisatie en hopen die gezamenlijk te versterken. 

Gezamenlijk wordt onder andere ingezet op de ontwikkeling van een lokale voedselketen voor en door mensen met een kleine beurs, met volop mogelijkheden voor leer-, werk- en ervaringsplaatsen op het terrein van voedselproductie, -distributie, -bereiding, -catering en -compostering. Om die stap mogelijk te maken zal onder andere geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van een gezamenlijke ‘buitenschool’; een ervaringsgerichte leer-en werkomgeving in de buitenlucht, waar ervaring en kennis wordt ontwikkeld en gedeeld. Een plek waar bezoekers van Pluspunt en vrijwilligers van Voedseltuin de ervaring die zij opdoen tijdens hun werkzaamheden kunnen verzilveren met een diploma of certificaat.

Voor bestuursvoorzitter Dieter Werther van Pluspunt Rotterdam is de samenwerking een mooi moment om de stap van voorzitter naar lid van de raad van adviseurs te maken. Dieter Werther: “Ik zie de toekomst van Pluspunt met vertrouwen tegemoet en blijf op afstand nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze mooie samenwerking!” Erik Sterk en Anton van Genabeek van Voedseltuin Rotterdam zullen zitting nemen in het bestuur van stichting Pluspunt Rotterdam, John Hoefnagels van Pluspunt in het bestuur van stichting Voedseltuin Rotterdam.