Plekken van hoop en verandering

De Voedseltuin is een van de tien casestudy’s die worden beschreven in het boek Plekken van hoop en verandering dat op 19 september is verschenen. Onderzoekers van lectoraten van tien hogescholen – verenigd in het Platform Stad en Wijk – hebben in diverse steden onderzocht hoe lokale
samenwerkingsverbanden problemen agenderen en kansen voor creatieve oplossingen benutten. Het gaat om groepen van diverse personen en organisaties die taaie vraagstukken te lijf gaan. Ondanks hun verschillende achtergronden, belangen, denk- en werkwijzen bouwen zij gezamenlijk aan iets ‘nieuws’. Lees het volledige artikel