Theo Miltenburg

De voedseltuin is een mooi initiatief dat mensen de kans geeft om zichzelf sterker te maken. Met de vingers en voeten in de aarde, werken in de natuur. Van de biologische methode en permacultuur weet Theo nog te weinig af. Onvoldoende tijd om te tuinieren; maar wellicht kan ik na mijn pensioen ook meewerken in de voedseltuin.

Het is vooral het maatschappelijk vlak dat hem aanspreekt in de Voedseltuin. Theo is werkzaam voor stichting ROS; een NGO die werkt voor uitgeprocedeerde asielzoekers en migranten zonder verblijfsvergunning.

Onze doelgroep wordt door voor velen als ongewenst bestempeld. Alles lijkt er op gericht te zijn deze mensen zo snel mogelijk hier weer weg te krijgen. Maatschappelijk gezien valt onze doelgroep overal buiten.
Om bijvoorbeeld aanspraak te doen op een voedselpakket van de voedselbank is een inkomen nodig.
Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben geen uitkering en mogen niet werken en vallen hier dus buiten. Zelfs vrijwilligerswerk kan lastig zijn voor de deze doelgroep. Het is blijkbaar lastig onderscheid te maken tussen betaald werk en vrijwilligerswerk. En daarom is het soms zelfs niet eens toegestaan vrijwilligerswerk te doen.
Er zijn zoveel regeltjes om aan te moeten voldoen. Er wordt lang niet altijd begrepen waarom uitgeprocedeerden niet gewoon weer teruggaan zodra ze geen verblijfsvergunning krijgen. Maar de mensen zijn soms erg ver weggezakt en hebben hulp nodig. Ze vaak erg bang zijn voor terugkeer, en dat kan heel terecht zijn. Het is dan belangrijk om tussen alle regels ruimte te vinden om mensen te versterken en een plaats te geven in de maatschappij.

De voedseltuin doet dat op een prachtige manier. Rotterdam heeft dit soort stadsontwikkeling hard nodig. In de voedseltuin kunnen mensen die niet veel om handen hebben elkaar ontmoeten. Jullie geven ze de kans zichzelf sterker te maken. En dat is een mooi goed doel waarbij ik graag betrokken ben.

Word jij net zoals Theo ook onze vriend?

Als vriend draag je bij aan de duurzame voedselproductie voor mensen met een kleine beurs in combinatie met de ontwikkeling van een groene, gezonde oase in de stad.

Word ook vriend, er zijn verschillende mogelijkheden.