De Groene Herstelacademie

De Groene Herstelacademie is een groene, gezonde en duurzame plek voor mensen die na een ontwrichtende ervaring met ondersteuning zelf aan hun herstel werken. Een initiatief van Voedseltuin Rotterdam en Rotterdamse Munt, in samenwerking met Pluspunt, CVD en Herstelacademie Delfshaven.

Natuur is goed voor onze gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Extra belangrijk dus om stadsgroen in te zetten voor welzijn en gezondheid in de stad, in wijken waar mensen het hard nodig hebben. Met het initiatief ‘De Groene Herstelacademie’ bouwen Voedseltuin Rotterdam en Rotterdamse Munt, samen met Pluspunt, CVD en WMO Radar, aan een groene beweging in welzijn en zorg. We willen bereiken dat stadsnatuur wordt benut als een bron voor preventie en herstel. Tevens zetten we ons in voor stadsnatuur, door te investeren in een groene, gezonde en duurzame wijk. Via natuur in de wijk kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten en doet het er niet toe of je cliënt, buurtbewoner of medewerker bent als je buiten samen aan de slag gaat.

Laagdrempelig, zonder een indicatie en op een Tuin van de Wijk. Mensen die na een periode van behandeling weer zelfstandig hun leven moeten oppakken of wier leven bijvoorbeeld na verlies van een dierbare of na een burn-out in een draaikolk veranderde, ontmoeten en begeleiden elkaar. Omdat de ondersteuning op de Groene Herstelacademie deels komt van ervaringsdeskundigen, aangevuld met coaching, training en begeleiding van sociale en tuinbegeleiders, groeit iedereen. De deelnemer is hulpvrager én hulpbieder en dat definieert de kracht van de Herstelacademie.

Op 23 maart om 10.00 uur is er een voorlichting over de herstelacademie bij Voedseltuin, gegeven door WMO Radar. In onze Agenda vind je informatie hierover.