Voedseltuin wint Van der Leeuwprijs 2022

Voedseltuin wint Van der Leeuwprijs 2022!

Goed nieuws! De Voedseltuin wordt al jaren met hart en ziel gerund door het bestuur en de vele vrijwilligers. De tuin is al jaren van enorme toegevoegde waarde voor de stad Rotterdam en met name het M4H gebied. En al dat mooie werk blijft niet onopgemerkt. Begin november viel de Voedseltuin met de neus in de prijzen, een moment waar we enorm trots op zijn en dat we graag met jullie delen.

 

Van der Leeuwprijs 2022

Sinds 2005 werkt de Van der Leeuwkring aan de verbetering van de stad Rotterdam. Elk jaar delen zij daarvoor de Van der Leeuwprijs uit aan een privaat initiatief dat op innovatieve wijze positieve impact heeft op de publieke ruimte van Rotterdam.

Dit jaar deed de Kring voor het eerst een open oproep om Rotterdamse stadsmakers de kans te geven zichzelf of een initiatief voor te dragen voor de Van der Leeuwprijs. Daarmee wil de Kring de nadruk verleggen van het prijzen van gevestigde initiatieven naar het aanmoedigen van individuen en organisaties met een uitgesproken innovatieve, en daarom soms kwetsbare, aanpak. En onze Voedseltuin werd hiervoor aangedragen én genomineerd!

Een spannen moment – de uitreiking van de Van der Leeuwprijs 2022 vond plaats op het Stadmakerscongres, 4 November 2022 in Theater Zuidplein. De drie genomineerden, Queergym, Wijkpaleis en Voedseltuin vielen de jury op omdat ze op meerdere vlakken actief zijn voor Rotterdam. Ze creëren kansen voor kwetsbaren, ze hebben een belangrijke lokale functie maar tegelijk een uitstraling die de stad overstijgt, en ze hebben alle drie laten zien dat ze met beperkt eigen vermogen impact maken. De Voedseltuin wint de van der Leeuwprijs!

Vanwege de actualiteit en relevantie van de problematiek, de manier waarop de Voedseltuin deze meervoudige problematiek aanpakt, en zijn buurtoverstijgende impact, heeft de Van der Leeuwkring besloten de Van der Leeuwprijs dit jaar uit te reiken aan de Voedseltuin.


Het juryrapport luidde als volgt:

Voedseltuin
Sinds 2012 stelt de Voedseltuin bezoekers van de nabijgelegen Voedselbank in staat verse groenten op te halen. Met slechts 1 FTE, een grote groep donateurs en vrijwilligers heeft de Voedseltuin impact op gebieden waar de overheid steken heeft laten vallen.

Een belangrijk aspect daarvan is educatie en bewustwording. Grote delen van de stad hebben geen idee van de link tussen voedsel en natuur: sommige kinderen uit Rotterdam beleven groen voor het eerst in de Voedseltuin. Het educatieve aspect, maar ook functies als vergroening en waterberging zijn groot in een stenige stad als Rotterdam. Door de begeleiding van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt heeft de Voedseltuin daarnaast een zorgfunctie.

Nu het Vierhavengebied verder wordt ontwikkeld is het van groot belang dat een sociaal en groen initiatief als de Voedseltuin in deze buurt bestendigd en waar nodig beschermd wordt. De ontwikkeling van dit gebied is in volle gang, en de Kring observeert dat dit te vaak ten koste is gegaan van maatschappelijk waardevolle projecten. Gemeente, projectontwikkelaars en andere partijen moeten de handen ineenslaan om dit soort initiatieven te koesteren en te behouden voor M4H.

Vanwege de actualiteit en relevantie van de problematiek, de manier waarop de Voedseltuin deze meervoudige problematiek aanpakt, en zijn buurtoverstijgende impact, heeft de Van der Leeuwkring besloten de Van der Leeuwprijs dit jaar uit te reiken aan de Voedseltuin.