Goed nieuws voor iedereen die de tuin een warm hart toedraagt!

Onze Voedseltuin is de afgelopen jaren onderzocht in het kader van het Europese INHERIT-project, dat een gezonde manier van leven, bewegen en consumeren wil stimuleren. Voedseltuin kwam uit de bus als een goed voorbeeld hiervan: het werken in het groen heeft positieve effecten op sociaal kwetsbare groepen, verbetert de gezondheid en levert ook nog eens duurzame groente en fruit op.

Bij het INHERIT-onderzoek werd vooral gekeken hoe gedragsverandering ingezet kan worden ten bate van milieu, gezondheid en meer gelijkheid. Dit wordt Triple Win genoemd: een driedubbele winst. Voor een duurzamere wereld zal iedereen zijn steentje bij moeten dragen. Veel beleidsmakers worstelen met de vraag hoe ze de samenleving zover krijgen duurzame keuzes te maken. Dat is gemakkelijker als mensen zich daar ook gezonder door voelen en merken dat het hen helpt. Als er meer mensen meedoen, sluiten anderen zich ook sneller aan: zo ontstaat een sneeuwbaleffect.

Dat sneeuwbaleffect is goed te zien op de tuin, zo blijkt uit  dit onderzoek. Wat wil je met al die geweldige vrijwilligers! Nu nog een beetje regen, en we zijn helemáál tevreden.

INHERIT staat voor INter-sectoral Health Environment Research for InnovaTions.

Het artikel over de Voedseltuin Rotterdam is gepubliceerd op de Atlas Natuurlijk Kapitaal:

https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/praktijkvoorbeelden/voedseltuin