Toekenning subsidie watervoorziening met hemelwater.

“Goed nieuws: de Voedseltuin heeft een beschikking ontvangen van Hoogheemraadschap Delfland: Ze zijn van mening dat het waterproject voor subsidie in aanmerking komt, omdat het een bijdrage levert aan het versterken van groen en water in bebouwd gebied, aan het verminderen van de hoeveelheid regenwater op de waterzuivering, aan het klimaatadaptief inrichten van de leefomgeving en het bij een breder publiek kennis en bewustzijn over de opvang en verwerking van regenwater versterkt.” Wij zijn hier zeer blij mee!

mlf-vt_2015-04-30_07hoogheemraadschapdelfland