Publicatie van veldonderzoek naar Voedsel-verbindingsplekken

De Voedseltuin Rotterdam is een van de groene ontmoetingsplekken en sociale voedselinitiatieven in Zuid-Holland. Wat dragen deze plekken bij aan de gezondheid? Hoe en in hoeverre vergroten deze plekken de gezondheid van Zuid-Hollanders? Hoe kan de impact worden aangetoond? Welke sturingsmogelijkheden zijn er vanuit overheden die ondersteunend of stimulerend kunnen werken?  Voedselfamilies heeft daar veldonderzoek naar gedaan. De bevindingen en aanbevelingen zijn gepubliceerd in het rapport “Waar gezondheid gebeurt” .

Voor het onderzoek zijn de verhalen en zorgen opgetekend van deze groene ontmoetingsplekken in Zuid-Holland. Plekken waar (kwetsbare) mensen enthousiast aan de slag gaan, elkaar ontmoeten, waar contacten ontstaan in en met de buurt, waar wordt getuinierd, gekookt en gegeten. “Wij organiseren geen maaltijden maar ontmoetingen.”
De onderzoekers werden erdoor geraakt. De plekken hebben ‘iets’ dat voelbaar en zichtbaar is als je er bent. Voedsel-verbindingsplekken zijn plekken waar ‘gezondheid gebeurt’.

Het rapport van dit onderzoek beschrijft wat deze groene ontmoetingsplekken en sociale voedselinitiatieven gemeenschappelijk hebben en wat hun meerwaarde is voor een gezonde leefomgeving. Voedsel-verbindingsplekken (zoals Voedseltuin Rotterdam, buurttuinen en aanschuiftafels) bieden de gelegenheid om de weg te vinden naar een gezond leven en een gezonde planeet. Initiatiefnemers geven aan dat deze plekken de kwaliteit van leven in de wijk vergroten en mensen aanzetten om een gezonder leven te leiden.

Voedsel-verbindingsplekken voorzien in een maatschappelijke behoefte maar krijgen van de lokale overheid nog niet altijd erkenning. Het veldonderzoek geeft een gezicht aan de vele initiatieven en biedt aanknopingspunten voor overheden en zorgprofessionals om het maken van gezonde voedselkeuzes en positieve gezondheid verder te stimuleren.

De opstellers van het veldonderzoek adviseren gemeenten om de meerwaarde van deze plekken te erkennen; de zichtbaarheid van deze plekken te vergroten en om knelpunten weg te nemen op het vlak van wet- en regelgeving, ruimtelijke ordening, toegang tot geld, grond en andere zaken die het voortbestaan of opstarten van Voedsel-verbindingsplekken belemmeren.

We zijn blij dat we als Voedseltuin Rotterdam aan dit onderzoek hebben kunnen bijdragen en we zijn benieuwd hoe de aanbevelingen zullen worden opgevolgd.

Lees meer in het rapport “Waar gezondheid gebeurt”.