Nieuwe pick-up voor de voedseltuin!

[image shadow=”true” border=”true” title=”Een nieuwe pick-up voor de voedseltuin!” width=”500″]wp-content/uploads/2012/12/MLF-Vt_2011-12-20_04_0.jpg[/image]

 

Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam heeft een pick-up wagen geschonken aan de Stichting Voedseltuin.

Hiermee kunnen we in de nabije toekomst onze werkzaamheden nog beter verrichten en verder uitbreiden. Plannen om in de buitengebieden van Rotterdam wilgen te gaan knotten, zelf op verscheidene plekken (fruit)bomen te rooien en deze met de wagen naar de tuin vervoeren, op afspraak (met medewerkers van de tuin en materieel) bij andere organisaties tuinonderhoud gaan verrichten: dat kunnen we vanaf nu met deze gulle gift ook daadwerkelijk gaan uitvoeren.

Wij zijn dus erg blij met deze gift en danken daarvoor de Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam.