Moe’s Tuin & Restaurant.

202-Moe's Tuin en RestaurantHet Fonds Sociale Infrastructuur is een initiatief van de gemeente Rotterdam uit 2014. Het is ingesteld ten behoeve van de versterking van de sociale infrastructuur, met het oog op de verwachte wijzigingen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Het FSI draagt eraan bij dat Rotterdammers zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun wijk en deelnemen aan de samenleving. Voor dit fonds is eenmalig 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Met dit geld zijn 27 initiatieven gehonoreerd. Project Moe’s Tuin van de Voedseltuin is een van de gehonoreerde ideeën.Moe”s tuin heeft als doel:
Het bieden van een collectieve voorziening in de wijk in de vorm van een gezamenlijke tuin, een ontmoetingsplek en een pop-up restaurant in samenwerking met Stichting Pluspunt Rotterdam West, zodat mensen meer in staat zijn de regie over hun leven in eigen hand te houden.
Door het project MOE’s tuin & restaurant  wordt de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers waaronder bewoners met een GGZ of maatschappelijk opvang achtergrond in Delfshaven vergroot. Dit met de inzet van 40 vrijwilligers. Ook nemen per maand  ongeveer vijftig bewoners deel aan een aanschuifmaaltijd waardoor hun zelfredzaamheid wordt vergroot en hun sociale netwerk wordt vergroot.