Isabelle Vries

“Bijna dagelijks zie ik de Voedseltuin terwijl ik onderweg ben naar mijn werk. Het is een groene verzachtende plek in een rauw en bonkig gebied waar mensen graag komen. Het is misschien wel één van de weinige aantrekkelijke plekken in het gebied.”

Isabelle is programmamanager van het Merwe-Vierhavensgebied in Rotterdam. Het oude havengebied zal in de komende jaren vernieuwd moeten worden, tot een aantrekkelijk woon- en werkgebied voor Rotterdam.

“Zo’n groene binnentuin is belangrijk. Je ziet dat evenementen die er plaatsvinden niet om dit stukje natuur heen kunnen. De Voedseltuin trekt veel bezoekers en omliggende bedrijven en hun werknemers genieten en hebben er echt profijt van.
Natuurlijk zijn er meer soortgelijke sociale initiatieven. Maar bij de Voedseltuin zijn de vrijwilligers zichtbaar aan het werk en komen zo in contact met anderen. Dat geeft ze echt een plek in de maatschappij waartoe ze soms zo’n afstand ervaren.

“De Voedseltuin is een visitekaartje voor Rotterdam”
Het is bijzonder dat zo’n initiatief bestendig is en bottom-up ontstaat. Het getuigt van lef en moed dat het destijds juist in dit gebied gestart is. Inmiddels is de Voedseltuin als groene oase van rust ingetekend in de plannen en is men zich bewust van het belang van zo’n plek.
We hebben plannen met veel ambitie voor dit gebied. Maar het herontwikkelen is een kwestie van lange adem. Hoe het gebied er in de toekomst uit zal zien dat weten we natuurlijk niet zeker.

Datzelfde geldt ook voor de vorm waarop de Voedseltuin onderdeel kan uitmaken van het geheel. Maar inmiddels is wel duidelijk dat wat begonnen is als een sociaal project, inmiddels een belangrijke functie vervult in het gebied.

De Voedseltuin is echt een visitekaartje voor Rotterdam, en daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Daarom ben ik VRIEND van de Voedseltuin.”

Word jij net zoals Isabelle ook onze VRIEND?

Als vriend draag je bij aan de duurzame voedselproductie voor mensen met een kleine beurs in combinatie met de ontwikkeling van een groene, gezonde oase in de stad.

Word ook vriend, er zijn verschillende mogelijkheden.