Ontstaan

Onderstaande overwegingen hebben geleid tot het ontstaan van de Voedseltuin.

Voedsel is een zeer belangrijke behoefte van de mens. Er is veel behoefte aan voedsel afkomstig uit duurzame teelt en er zijn veel argumenten om voedsel uit duurzame teelt te consumeren.

In het ontwerp en de beplanting van de tuin volgen we de principes van Permacultuur. Het staat garant voor een duurzaam en functioneel ecologisch systeem, waarbij een win-win situatie voor mens en natuur wordt gecreëerd.
Het voedsel dat we verbouwen is puur biologisch. Onbespoten en zonder kunstmest dus.
Er zijn meer dan 3000 mensen die gebruik maken van de voedselbank. Deze mensen zijn om financiële redenen niet in staat om zich van voedsel te voorzien.
Het zelf kunnen verbouwen van voedsel is een vaardigheid die mensen in staat stelt om een grotere autonomie op te kunnen bouwen.
Contact met de natuur en kennis van voedingsstoffen en de samenhang tussen consumptie en gezondheid zijn zaken die het functioneren van mensen kunnen bevorderen.

Natuur brengt mensen samen, geeft rust en inspiratie.