Elke donderdag in juni IABR–2018+2020–THE MISSING LINK AANKEILEN!

In het kader van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK zit Erik Sterk, parttime directeur van de Voedseltuin, op 21 juni van 19:30 – 21:30 uur in een panel over M4H. Hij zal onder andere spreken over de transitie van onze ‘voedseltuin’ met een sociale functie naar een ‘voedselpark’ met meerdere functies (productietuin, leer- en werktuin, stadstuin en broedplaats voor innovatie & ontwikkeling).

Informatie en aanmelden (gratis): https://www.eventbrite.nl/e/tickets-aankeilen-watervoedsel-lezingdebat-46322735549

Locatie: Keiletribune (1e verdieping) Keilepand (geen lift aanwezig) Keilestraat 9F, 3029 BP Rotterdam

Onder de paraplu van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK presenteert het Keilecollectief, bestaande uit Bekkering Adams architecten, GROUP A, De Urbanisten, HP architecten en Nieman Raadgevende Ingenieurs, iedere donderdag in juni AANKEILEN!

Een vierdelige reeks lezingen, gesprekken en workshops over, door en met bedrijven gevestigd in het Merwe-Vierhavensgebied waarin op zoek wordt gegaan naar meer inzicht in de voorwaarden voor een succesvolle transitie van het gebied. De voor transitie van het M4H-gebied relevante thema’s die ‘aangekeild’ worden zijn afval/recycle, energie/autarkie, water/voedsel en (circulaire) gebiedsontwikkeling. Per thema wordt iedere donderdagmiddag een workshop georganiseerd waarin samen met lokale bedrijven verkend wordt welke kansen er liggen voor toekomstige ontwikkeling en wat de overgang van voormalig havengebied naar stadswijk betekent voor de ruimtelijke structuur en het karakter van het gebied. Kunnen er condities worden geformuleerd die daadwerkelijke waarde creatie in de toekomst mogelijk maken? Aansluitend, in de avond, wordt vervolgens onder leiding van moderator Bart Cosijn dieper op het thema van die dag ingegaan. Gasten worden uitgenodigd om vanuit eigen ervaring en expertise op het thema in te gaan en met elkaar in gesprek te gaan. In een open sfeer, waarbij nieuwsgierigheid en interesse in elkaars mening en expertise voorop staat, is AANKEILEN! een mix van lezing, debat en dialoog met het publiek. Workshops en lezingen zijn zowel in samenhang als los van elkaar bij te wonen.

Voor het totale programma ga naar www.iabr.nl