Bezoek Voedselbank Amsterdam

Op donderdag 1 december 2011 kregen we bezoek van een delegatie van de Voedselbank Amsterdam die ons initiatief voor een Voedseltuin zo interessant vonden dat ze plannen hebben om iets soortgelijkst op te gaan zetten in Amsterdam. Ze werden vergezeld door een aantal mensen uit Rotterdam (o.a. iemand van Creatief Beheer).

Ze waren zeer geiïntereseerd in de manier van kweken (permacultuur) maar ook hoe wij werken met mensen die een participatie/reïntegratietraject volgen en waren onder de indruk wat we in zo’n korte tijd bereikt hebben.