Alice Buijs

Mijn tennisvriendin vertelde enthousiast over hoe er op de Voedseltuin gezorgd wordt voor groen in de stad en hoe er voedsel werd uitgedeeld aan de voedselbank. Daar wilde ik graag een bijdrage aan leveren en daarom ben ik VRIEND geworden van de Voedseltuin.

Vroeger hadden we ook een grote moestuin waarop we aardappelen, boontjes, aardbeien en zelfs asperges verbouwden. Ik heb mijn eerste centen ook verdiend met onkruid wieden. Mijn ouders hadden een akkerbouwbedrijf. Destijds had ik niet de ambitie om het bedrijf over te nemen. Maar als ik zie hoe de ontwikkelingen van biologisch telen tegenwoordig zijn, denk ik nog wel eens dat het best leuk was geweest als ik dat wel had gedaan.

“Op de Voedseltuin is ruimte voor iedereen”

Ik ben werkzaam bij het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. Wij zijn o.a. verantwoordelijk voor het onderhoudsbeleid van sloten en singels. Ook hier zie ik dat er in de afgelopen jaren veel is veranderd. Waar vroeger de oevers nog helemaal kaal werden gemaaid, laten we nu meer begroeiing staan.
Natuurlijk is het heel belangrijk dat de doorstroming goed is, zodat we in ons beheergebied niet te maken krijgen met wateroverlast. Maar ruimte voor ecologische diversiteit is ook van belang wat resulteert in gezond water.  We proberen ook samen met agrariërs een balans te vinden tussen wat goed is voor de natuur en wat nodig is voor een  goede waterhuishouding.

Niet iedereen denkt hier hetzelfde over. Dat merk ik aan de verschillende opvattingen van mensen die wonen in de stad maar ook aan de agrariërs in de omgeving. En al die verschillende meningen zijn ook helemaal geen probleem. Dat levert juist weer diversiteit op.

Ik vind het mooi dat er op de voedseltuin ook ruimte voor iedereen is.

Dat heb ik ook aan de lijve ondervonden toen ik een dag meehielp met onkruid wieden. Ik was van vroeger gewend dat al het onkruid weg moest. Maar daar denken ze op de voedseltuin heel anders over. Een mooi plantje dat niet in de weg staat kunnen we toch gewoon laten groeien? Zelfs op het gebied van planten is er bij de Voedseltuin dus ruimte voor iedereen.

Word jij net zoals Alice ook onze VRIEND?

Als vriend draag je bij aan de duurzame voedselproductie voor mensen met een kleine beurs in combinatie met de ontwikkeling van een groene, gezonde oase in de stad.

Word ook vriend, er zijn verschillende mogelijkheden.